Tuesday, September 22, 2009

eid mubaarik


eid mubaarik to all 

Thursday, January 15, 2009

glanxer

2009 van aharuge glanxer team ge furatham meetin netx friday (16.01.2009) amborosia ga onnaane eve

Wednesday, January 7, 2009

seyku mohdseyku mohd ge haasa bastheegathun

NYD ge inthihaabu

2009 aharu NYD GE ismagaamuthakugai glanxer 6 kulhuntheriyaku himene eve.. adhi meege ithun faahaga kohlan beynun vaneee glanxer team ge manager intey akee 2009 aharu NYD ge naibu raees eve.. v ma glanxer team ge namuga intey ah v hoonu maruhabaaeh kiyameve... alhugadumen emmen ves edheneee midhiya 2008 aharah vureh hurihaa gothakun ves FAHI ,faagathi dhuvas thakeh NYD ah medhuverivumeve..

NYD ge inthihaabu

NYD ge haxaandhaaru kamh glanxer team ge haxaandhaaru mr:virus hovijje eve.... adhi meenage eheetherriyakah hovifaivaneee ham glanxer team ge asarey eve....

nyd

nyd ge 2009 aharuge inthihaabah kuri mathilumuge furusathu hulhuvailaifi

songxx

songxxx

Friday, January 2, 2009

mi site ga ehves photo eh nuvatha ehves kahla habareh jahan beynunana

mi site ga ehves photo eh nuvatha ehves kahla habareh jahan beynunana ( shafeeu_7872634@hotmail.com) ah mail kohla dhehvun edhemeve....

Thursday, January 1, 2009

happy new year 2009


happy new year 2009

Tuesday, December 30, 2008

NYD cup photos


DFC girls team

xerox team


xerox girl team

glanxer girl team