Sunday, December 28, 2008

we r the champions

we r the united we r the champions............ mifaharakeee glanxer ge faharuge gothuga hadhaigen NYD cup ge thashi furathama miluku kuri team akah glangex team vejje.... misarafakeee adhi miveehaathan nolhivaranfarugai foootbaal mubaaraiy baavanfesheeenshurenven ves ehves team akah hoadhifaaavaaa kaamiyaabeee eh nuneyve....... v maa glanxer team mi hoadhi kaamiyaabee ah adhives ehfaharu v v hooonu maruhabaa eh kiyameve...

0 comments: