Wednesday, January 7, 2009

NYD ge inthihaabu

2009 aharu NYD GE ismagaamuthakugai glanxer 6 kulhuntheriyaku himene eve.. adhi meege ithun faahaga kohlan beynun vaneee glanxer team ge manager intey akee 2009 aharu NYD ge naibu raees eve.. v ma glanxer team ge namuga intey ah v hoonu maruhabaaeh kiyameve... alhugadumen emmen ves edheneee midhiya 2008 aharah vureh hurihaa gothakun ves FAHI ,faagathi dhuvas thakeh NYD ah medhuverivumeve..

0 comments: